Søren la Cour
MINDFULNESS
Mere fokus
Mindre stress
Mere opmærksomhed
Mindfulness meditation
Vi mennesker har brug for at kunne finde ro, i en verden med stadigt hastigere forandring.
Vi har brug for meditation, som metode til at træne sindet og bevidstheden. I Mindfulness meditation benytter man åndedrættet som hjælpemiddel i denne træning.

Jeg arbejder på Københavns Universitet med forskning i hvad meditation kan gøre for sundheden, og desuden som grundigt uddannet underviser i MBSR* (Mindfulness Based Stress Reduction). MBSR er en standardiseret metode, som bevisligt fungerer som værn mod stress.

Læs om Mindfulness foredrag her
Læs om Mindfulness kurser her
Visdom efter arbejdslivet

Mindfulness til seniorer. Jeg tilbyder Informationsaften, foredrag eller møderække. Du, eller jeres forening, kan bestille et forløb der kan skræddersyes efter aftale, og efter jeres behov.

Læs mere herMBSR* har som
evidensbaseret metode
gået sejrsgang
over hele verden!

Hvad er mindfulness, og hvordan og hvorfor er denne
meditationsform blevet så udbredt?

Hvad er det der virker, hvad virker det på, og hvordan
kan man sige med sikkerhed at det virker?

Forskning
Jeg forsker til daglig på Københavns Universitet, i Mindfulness baserede metoder til vaneændring. Forskningen foregår i samarbejde med Københavns kommunes Sundhedscentre. Desuden arbejder jeg for et firma, som har specialiseret sig i at hjælpe stress-ramte tilbage på arbejdsmarkedet.
Jeg har mangeårig erfaring med meditation, og har desuden en grundig uddannelse i det standardiserede 8-ugers MBSR-kursus mod stress. Jeg har undervisningserfaring fra forløb med faggrupper, to-sprogede, sygemeldte og fra private kurser.

* MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) er en anerkendt metode til at styrke vores naturlige evne til nærvær, og på den måde åbne muligheden for udfoldelse af vores potentiale. Ved at træne mind-fulness opmærksomhedsøvelser, meditationer og yogaøvelser kan koncentrationsevnen styrkes, og man kan få forstærket evnen til at fastholde fokus og bevare over-blikket, også i pressede situationer. Større klarhed, stabilitet og glæde gør dig bedre i stand til at håndtere krav og udfordringer du møder, både privat og arbejdsmæssigt.


Søren la Cour
Adresse
Mælkebøtten 170
1440 København K

Kontakt
Telefon: 61 71 37 01
E-mail: mindfulness@sorenlacour.dk

Lene Karup Design
Kurser Foredrag